Blogi

 • Hankesuunnittelu olennainesena osana päätöksen tekoa

  Onko hankesuunnittelu pakko tehdä? Mikä on hankesuunnittelun tärkein tehtävä? Mitä hankesuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon? Hankesuunnittelun tehtävänä on tuottaa taloyhtiölle tilannetietoa talotekniikan nykytilasta ja luoda erilaisia vaihtoehtoja talotekniikan saneeraamiseksi. Talotekniikan nykytilanteen kuvauksella tarkoitetaan kiinteistön järjestelmien kuntoa. Järjestelmien ja rakenteiden ikää verrataan KH-kortin teknisiin arvoihin. KH-kortti tai -kortisto on Rakennustiedon julkaisema kokoelma, joka sisältää erilaisia ohjeita, säännöksiä […]

  READ MORE
 • Mikä on kunnossapitotarveselvitys?

  Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen näkemys taloyhtiön tulevista remonteista seuraavan viiden vuoden ajalle. Laki edellyttää, että kunnossapitotarveselvitys on laadittava kirjallisesti ja esitettävä vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Selvityksestä tulee käydä ilmi sellaiset tarpeelliseksi tulevat remontit, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttöön, yhtiövastikkeeseen tai huoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Käytännössä kunnossapitotarveselvitys on listaus kiinteistöön kohdistuvista kunnossapito- ja korjaustoimista. Laissa ei ole tarkempia […]

  READ MORE
 • Taloyhtiön tilinpäätös osakkaan silmin

  Taloyhtiön tilinpäätös kertoo taloyhtiön taloudellisen tilanteen, Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja näiden liitetiedot. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Meidän jokaisen suurin omaisuus on kiinni asunnoissa, taloyhtiöissä, osakkaana tai omakotitalossa omistajana! Miten huolehdimme omaisuutemme ylläpidosta ja arvonnoususta? Osakkaana minua kiinnostaa asunto-osakkeeni arvon nousu ja siitä huolehtiminen. Onhan omaisuuteni suuremmilta osilta siinä kiinni. Haluan, […]

  READ MORE
 • Korjausvelka laskee kiinteistön arvoa

  Korjausvelka – siis mikä velka? Rakennuksen kaikilla osilla on oma tekninen käyttöikänsä. Kiinteistön kunto alkaa hitaasti laskea valmistumisen jälkeen. Korjausvelkaa syntyy, kun kunnossapidosta tingitään ja tehdään vain pakolliset ja kiireelliset korjaukset. Rakenteiden kuluminen on siis nopeampaa kuin kiinteistön huoltaminen ja kunnossapito. Merkittävä osa Suomen rakennuskannasta on huonossa kunnossa. Rakennuksia korjataan vähemmän kuin pitäisi. Osassa taloyhtiöistä […]

  READ MORE