Huoneistokohtainen vedenmittaus mittaa käyttöveden kulutusta nimensä mukaisesti huoneistokohtaisesti. Tutkimusten mukaan huoneistokohtainen vedenmittaus on vähentänyt asuntojen puhtaanveden kulutusta ja tätä kautta myös käytettävän energian kulutusta.

Vesimittareita on otettu käyttöön ja lakia on uudistettu aktiivisesti kuluneen kymmenen vuoden aikana. Uudistuotannossa huoneistokohtaiset vesimittarit on otettu käyttöön jo vuonna 2011. Saneerauskohteisiin huoneistokohtaiset vesimittarit tulivat pakollisiksi vuonna 2013, kun käyttövesiverkoston putkistot uusitaan, mikä on tarkoittanut sitä, että vanhempi kiinteistökanta siirtyy veden mittaamisen piiriin hiljalleen toteutettavien hankkeiden kautta. Laki uudistui 23.11.2020, jolloin käyttöveden kulutuksen laskutuksen on perustuttava mitattuun kulutukseen. Vaatimukset on kohdennettu niihin hankkeisiin, joihin haetaan rakennuslupaa lain voimaantulon jälkeen.

Taloyhtiöissä huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen kuumaan ja kylmään käyttöveteen ja siihen liitetty laskutuskäytäntö jakaa kiinteistön vedenkulutuksen asuntokohtaiseksi sekä antaa mahdollisuuden muuttaa huoneistokohtaisen käyttöveden laskutuksen kulutuksen mukaiseksi, mikäli vesimittarit on asennettu ennen 23.11.2020. Taloyhtiöissä, jotka hakevat rakennuslupaa 23.11.2020 jälkeen, laki menee yhtiöjärjestyksen ohi. Etäluettavat vesimittarit toimivat kustannusten jakamisen perusteena, vaikka yhtiöjärjestykseen olisi aiemmin kirjattu muuta.

Kotitalouksien kulutustottumukset ovat erilaiset. Kulutuksen mittaaminen ja laskutuksen käyttöönotto vähentää kiinteistön veden kulutusta. Kulutuksen vähenemisestä on tehty selvityksiä Motivan ja työtehoseuran toimesta ja niissä on todettu, että vedenkulutus on vähentynyt noin kahdeksan prosenttia (8%).

Vesimittareita sekä niihin liitettyjä lukumahdollisuuksia on monenlaisia. Mittarit ovat niin sanotusti etäluettavia, jolloin mittarin tiedot voidaan lukea esimerkiksi Internet -verkon kautta eikä huoneisto- tai kiinteistökäyntiä tarvita. Etäluettaviin mittareihin on liitetty myös erillinen näyttö, josta asukas voi seurata omaa kulutustaan reaaliajassa.

Veden mittauksen avulla asukas maksaa vain omasta kulutuksestaan ja sitä kautta taloudellinen hyöty kohdistuu suoraan asukkaan laskuun.

Kuuman käyttöveden lämmityskustannus on kiinteistössä huomattava, jolloin kiinteistön energiankulutuskin pienenee ja säästöä syntyy myös vedenlämmityskustannusten kautta. Energian kulutuksen vähentyminen vaikuttaa kiinteistön hiilineutraalisuuteen, jolloin jokainen voi itse vaikuttaa siihen, omalla käyttäytymisellään. Motivan sivuilla on käsitelty hyvin taloyhtiöiden vesimaksuja.

Leave a Reply