Kirjaston kätköistä kategoriassa: korjausrakentaminen

 • PTS ja PTS -suunnitelma

  PTS on lyhenne sanoista pitkän tähtäimen suunnitelma. PTS -suunnitelmalla tarkoitetaan kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa. Kiinteistön ylläpito edellyttää kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa. Suunnitelman lähtökohtana ovat ajankohtaiset tiedot kiinteistön nykytilasta. Kiinteistön teknisen kunnon selvittäminen auttaa tuleviin kunnossapito- ja korjaustoimien varautumiseen. Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma syntyy usein kuntoarvion kylkiäisenä kiinteistön kunnossapitoon erikoistuneen asiantuntijan, kuntoarvioitsijan, toimesta. Kuntoarvio on selvitys kiinteistön rakenteiden ja […]

  READ MORE
 • Voihan valesokkeli

  Valesokkeli eli piilosokkeli otettiin käyttöön jo 1960 -luvulla ja sitä on rakennettu aina 1990 -luvulle asti. Valesokkeli on ollut hyvin käytetty rakenne maanvaraisena perustustapana. Tänä päivänä rakenne luokitellaan asuntokaupan kuntoarviossa riskirakenteeksi, minkä vuoksi valesokkeli on vähitellen poistunut käytöstä perustuksien toteutustapana. Mistä nimitys valesokkeli sitten tulee? Kun tarkastellaan rakennusta ulkoapäin, näyttää siltä, että kiinteistössä on betoninen […]

  READ MORE
 • Radon ja asuminen

  Radon on radioaktiivinen jalokaasu, joka syntyy maaperässä, eikä sitä voi aisteilla havaita. Kaasu vapautuu maankuoressa uraanin ja toriumin hajoamistuotteena ja sen voi havaita ainoastaan mittaamalla, koska kaasu on väritön, hajuton ja mauton. Maaperässä radonpitoisuus on paikoitellen hyvin korkea. Ulkoilmaan päästyään radon laimenee nopeasti. Mikäli rakennuksen alapohja ei ole tiivis, imeytyy maaperästä radonpitoista ilmaa sisäilmaan. Miksi […]

  READ MORE
 • Hankesuunnittelu olennainesena osana päätöksen tekoa

  Onko hankesuunnittelu pakko tehdä? Mikä on hankesuunnittelun tärkein tehtävä? Mitä hankesuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon? Hankesuunnittelun tehtävänä on tuottaa taloyhtiölle tilannetietoa talotekniikan nykytilasta ja luoda erilaisia vaihtoehtoja talotekniikan saneeraamiseksi. Talotekniikan nykytilanteen kuvauksella tarkoitetaan kiinteistön järjestelmien kuntoa. Järjestelmien ja rakenteiden ikää verrataan KH-kortin teknisiin arvoihin. KH-kortti tai -kortisto on Rakennustiedon julkaisema kokoelma, joka sisältää erilaisia ohjeita, säännöksiä […]

  READ MORE
 • Mikä on kunnossapitotarveselvitys?

  Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen näkemys taloyhtiön tulevista remonteista seuraavan viiden vuoden ajalle. Laki edellyttää, että kunnossapitotarveselvitys on laadittava kirjallisesti ja esitettävä vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Selvityksestä tulee käydä ilmi sellaiset tarpeelliseksi tulevat remontit, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttöön, yhtiövastikkeeseen tai huoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Käytännössä kunnossapitotarveselvitys on listaus kiinteistöön kohdistuvista kunnossapito- ja korjaustoimista. Laissa ei ole tarkempia […]

  READ MORE