Lämmitysverkoston perussäätö vaikuttaa suoraan lämmitysenergian kulutukseen. Talvi tulee ja kiinteistön lämmitysjärjestelmän tarkistaminen ja huoltaminen tulevat ajankohtaiseksi. Säästät siis rahaa ja energiaa, kun huolehdit lämmitysverkoston perussäädöstä.

Lämmitys on taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia. On tärkeää, että lämmitys toimii tehokkaasti ja tasaisesti ilman turhaa kulutusta.

Syksyllä on syytä tarkistaa kaukolämpökeskuksen toiminta ja tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet. Kannattaa tarkistaa ainakin pumput, venttiilit, anturit, verkoston paine ja toimintalämpötilat. Lisäksi on syytä tarkistaa linjasäätö- ja sulkuventtiilien toiminta. Kunnossa pysymiseksi voi venttiilit kääntää kiinni ja sen jälkeen auki samaan asentoon. On myös hyvä käydä läpi putkistot ja patterit, jotta varmistutaan, että kaikki on kunnossa tulevaa lämmityskautta varten. Paisunta-astian esipaine on syytä välillä tarkistaa mittaamalla. Mikäli paine on alle asetusarvon, on syytä lisätä painetta.

Mihin lämmitysverkoston perussäätö vaikuttaa?

Huoneistojen epätasaiset lämpötilat johtuvat lämmitysverkoston tasapainottomuudesta. Asian korjaamiseksi on suoritettava kiinteistön lämmitysverkoston perussäätö. Perussäädön tarkoitus tasata kiinteistön huoneistojen ja huonetilojen lämpötilat. Enemmistö viihtyy parhaiten 21-22 celsiusasteen huonelämpötilassa. Liian viileä tai vetoisa asunto tuntuu epämukavalta ja lisäksi se johtaa tyypillisesti lämmitysenergian kulutuksen kasvuun, koska ongelmaa yritetään yleensä korjata nostamalla lämmitysverkoston lämpötilatasoa. Liian lämmin huoneilma taas väsyttää ja houkuttelee avaamaan ikkunoita. Tällöin lämmitysenergia karkaa ulos.

Verkoston säätämiseksi tarvitaan toimiva lämpöjohtoverkosto venttiileineen, jotta tasapainotus onnistuu. Verkostolle pitää olla laadittu laskelmat säätöarvoineen.

Verkoston epätasapainotilanne aiheuttaa energian kulutuksen kasvua, verkoston ääniongelmia ja asumismukavuuden laskua. Tällaisissa verkostoissa monesti tuuletetaan ylimääräinen lämpö ulos pitämällä ikkunaa raollaan. Moni ei tule helposti ajatelleeksi, että laskemalla huoneistojen lämpötilaa asteella saavutetaan vuotuisessa energiakustannuksessa noin 5% säästö. Mikäli, samalla uusitaan kaukolämpölaitteisto, niin säästö voi asettua 10 – 15% tasolle. 

Laskemalla huoneistojen lämpötilaa yksi aste saadaan vuotuisessa energiakustannuksessa noin 5% säästö.

Laitteiston käytön tunteminen on myös tärkeää. On perehdyttävä kaukolämpölaitteiston sääsämiseen, jotta saadaan optimoitua säästö ja minimioitua kulutus. Useissa kiinteistöissä lämmitystä säädetään ulkolämpötilan perusteella, joka ohjaa asetettua tai esiohjelmoitua lämmityskäyrää säätimessä. Lämmityskäyrän säätäminen on pitkä prosessi, jossa tulisi huomioida käyrän toimiminen eri ulkolämpötiloilla, jotta saavutetaan paras tulos.

Lämmitysverkoston tasapainotus ja perussäätö on myös suositeltavaa ikkuna- tai ilmanvaihtoremonttien jälkeen.

Ikkuna- tai ilmanvaihtoremontin jälkeen lämmitysverkoston tasapainotus on tärkeää.

Lämmitysverkoston perussäätö kannattaa tilata ammattilaiselta. Tähän tarkoitukseen löytyy insinööritoimistoja. Kun perussäätö on tehty, tulokset näkyvät noin 1-3 vuorokauden päästä. Huoneistojen lämpötila tasaantuu uudelle tasolle. Patteriverkoston perussäätö on helppo tapa parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta ja lisätä asumisviihtyvyyttä.

Leave a Reply