Taloyhtiön tilinpäätös kertoo taloyhtiön taloudellisen tilanteen, Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja näiden liitetiedot. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Meidän jokaisen suurin omaisuus on kiinni asunnoissa, taloyhtiöissä, osakkaana tai omakotitalossa omistajana! Miten huolehdimme omaisuutemme ylläpidosta ja arvonnoususta?

Osakkaana minua kiinnostaa asunto-osakkeeni arvon nousu ja siitä huolehtiminen. Onhan omaisuuteni suuremmilta osilta siinä kiinni. Haluan, että asuntoni arvo pysyy ja nousee.

Taloyhtiöömme on laadittu lain vaatima viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys, joka kertoo osakkaille, mitä korjaustoimenpiteitä tullaan kyseisenä ajanjaksona suorittamaan. Se ei kuitenkaan kerro mitään varsinaisista hankkeista. Miksi näitä hankkeita pitää suorittaa ja mikä niiden kustannus on? Kertooko se normaalien huoltotoimenpiteiden kunnossapidoista, tehtävistä, ajanjaksoista tai kustannuksista? Ei kerro!

Kiinteistön säännöllinen ja systemaattinen kunnossapito suoritettuna oikea-aikaisesti sekä muutosten seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kiinteistön hoidon pitäisi olla säännöllistä tarkkailua ja havainnointia. Noudattamalla kiinteistölle laadittua huoltosuunnitelmaa pidetään laitteet ja paikat kunnossa. Näissä tehtävät toimenpiteet pitäisi olla kirjattuja toimenpiteitä ja tulee suorittaa niille asetettujen tarkkailujaksojen mukaisesti. Etukäteen asetettujen tehtävien osalta on kustannukset selvillä ja tarvittaessa voidaan myös huoltotoimenpiteet kilpailuttaa.

Huoltotoimenpiteiden kirjaaminen ja dokumentointi antaa yhtiölle ”huoltokirjan”. Huoltokirjaan on tehtävä ja kirjattava havaintoja poikkeavista korjauksista, jotta voidaan ajoissa varautua suurempien hankkeiden käynnistämiseen sekä näiden budjetointiin.

Kiinteistön huoltokirja antaa tarvittavat tiedot ennakointiin ja lain vaatimaan viisivuotiskunnossapitotarveselvitykseen.
Viisivuotiskunnossapitotarveselvitys, asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön yhtiökokouksessa on käsiteltävä hallituksen kirjallinen selvitys kiinteistöön kohdistuvasta kunnossapitotarpeesta. Tämä kertoo mihin korjaustoimenpiteisin yhtiö ryhtyy seuraavan viiden vuoden aikana, joilla on olennaisesti vaikutusta osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Korjaussellvityksen laatii mahdolllisesti taloyhtiönhallitus yhdessä, isännöitsijä tai ulkopuolinen konsulttti. Kunnossapitotarveselvitys on syytä perustaa kiinteistön nykytilanteen kartoitukseen ja tehtyihin havaintoihin sekä laadittuihin selvityksiin.

Saatujen tietojen perusteella ja vertaaminen esimerkiksi KH -korttien teknisiin jaksoihin auttaa yhtiötä jaksotuksessa. Näiden laatimisessa on syytä käyttää ammattitaitosia henkilöitä. Tiedonpuutteessa on syytä perehtyä hankkeisiin ja suorittaa tarvittavia tutkimuksia kunnossapitotarveselvityksen tueksi. 

Tutkimusten suorittaminen ja dokumentointi tuo arvoa sekä ennakointia taloyhtiön talouteen, mutta vaikuttaa myös osakkaan lompakkoon. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa laatimaan korjausselvityksen vuosittain, joten työ on pitkäjänteistä.

Tiedän mihin rahani olen kiinnittänyt vai tiedänkö? Taas tulee se jokakeväinen yhtiökokouskutsu liitteineen. Mitä saavutamme yhtiökokouksessa? Mitä taloyhtiön tilinpäätös sisältää?

Katsomme taustapeiliin ja käymme läpi, kuinka selvisimme viime vuodesta. Menikö se niin kuin hallitus ja isännöitsijä olivat ajatelleet? Mitä yhtiössä tapahtuu seuraavan viiden vuoden aikana?

Tuo yhtiökokous, joka on vuoden merkittävin taloyhtiön tapahtumista ja kokouksista osakkaille, määrittelee viime vuoden tilinpäätöksen ja eväät kuluvaan vuoteen.

Taloyhtiön tilinpäätös ja yhtiökokous

  1. Viime vuoden kulujen perusteella muokattaneen uusi budjetti taloyhtiölle.
  2. Vastikkeeseen on mahdollisesti tullut korotusta yleisen kustannustason noususta, remontteihin varautumisesta tai vahinkokorjausten lisääntymisestä.
  3. Korotukset ovat hyväksyttävä, kun osakkaalla ei ole tarkkaa tietoa, näkemystä tai perehtyneisyyttä.

Riittääkö tämä? Miten vaikutit yhtiökokouksessa kiinteistön arvonnousuun? Mistä tiedät, oliko edellisen vuoden toimenpiteillä positiivinen vai negatiivinen vaikutus taloyhtiön tai kiinteistöön arvoon?

    Leave a Reply