Putkiremontti eli linjasaneeraus tarkoittaa kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen kunnostusta. Linjasaneeraus on yleensä kiinteistön remonteista se kaikista tunnetuin. Markkinoilla on erilaisia putkiremontteja. Perinteinen putkiremontti tarkoittaa sitä, että koko kiinteistössä uusitaan käyttövesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että märkätilat, eli kylpyhuoneet ja wc:t, uusitaan vesieristysten, laatoitusten ja vesikalusteiden osalta. Tämän lisäksi usein korjataan muita rakenteita, kuten vaikkapa sähköt, sillä sähköremontin toteuttaminen putkiremontin yhteydessä on edullisempaa kuin erikseen toteutettuna.

Putkiremontiksi kutsutaan usein myös korjaushanketta, jossa osa putkistosta uusitaan ja osa korjataan. Perinteisen putkiremontin rinnalle on tullut erilaisia vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä kuten pinnoitus, putkitus, sukitus ja sujutus. Vaihtoehtoisilla menetelmillä voidaan saneerata sekä viemäri- että vesiputkia. Eri tekniikoissa on eroja pinnoitteen ja/tai putkimateriaalin rakenteessa.

Kiinteistön tai huoneiston omistajan tulisi ymmärtää erot näiden menetelmien välillä, sillä ero remontin hinnassa ja laajuudessa on merkittävä.

Miten vertailet putkiremonttien sisältöä?

Uusitaanko sekä käyttövesiputket että viemärit?

Käyttövesiputket voidaan uusia myös erikseen ja asentaa nk. pintavetoina. Viemärit voidaan uusia kokonaan tai rakenteiden sisälle vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Toteutetaanko viemäriremontti perinteisellä menetelmällä vai pinnoittamalla tai sukittamalla?

Pinnoitus ja sukitus ovat kustannustehokkaita menetelmiä ja asumishaitat ovat lähes olemattomat. Kannattaa kuitenkin etukäteen varmistaa, miten vakuutusyhtiö suhtautuu näihin menetelmiin, kun ja jos korjattu putki rikkoutuu.

Sisältyykö putkiremonttiin myös sähköremontti?

Sähköremontti on edullisempaa toteuttaa putkiremontin yhteydessä kuin erikseen.

Putkiremontin erilaiset menetelmät

Perinteisen linjasaneerauksen etuna on se, että vesieristeet päivitetään vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia ja standardeja. Monesti kiinteistön putkilla voi olla vielä käyttöikää jäljellä, mutta vesieristeet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Monesti vanhemmissa kiinteistöissä ei ole laitettu laatan alle lainkaan asianmukaista vedeneristystä.

Perinteisellä menetelmällä toteutetussa putkiremontissa kosteusvaurioiden riski on pienempi

Seuraavaksi käydään läpi erilaisia putkiremonttimenetelmiä, joita voidaan käyttää osana perinteistä linjasaneerausta. Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. Kaikki ratkaisut eivät sovi kaikkiin kohteisiin. On myös hyvä selvittää, miten vakuutusyhtiö suhtautuu vaihtoehtoisella menetelmällä korjattuun putkeen, jotta ei tule yllätyksiä korvausten kanssa.

Pinnoittaminen

Pinnoittaminen tarkoittaa sitä, että viemäriputken sisäpintaan sivellään, harjataan, ruiskutetaan tai painepuhalletaan pinnoitekerrosta. Pinnoitus soveltuu sekä viemäri- että vesijohtoputkistoon. Pinnoitus sopii kohteisiin, jossa on korkeintaan pieniä pistesyöpymisen aiheuttamia reikiä putkessa, sillä pinnoitemateriaali tukkii ne. Mikäli putkistossa on suurempia tai laajempia syöpymäkohtia, joudutaan nämä kohdat vaihtamaan uuteen.

Sujuttaminen

Sujuttaminen soveltuu niin vesijohdoille kuin viemäreillekin. Putkisujutuksessa saneerattavan putkilinjan koko pienenee, kun vanhan putken sisälle viedään käytännössä uusi muoviputki. Sujuttamisen etuna on vanhasta putkesta riippumaton rakenne, jolloin vanhan putken kunto ei ole niin ratkaisevaa, kuin vaikkapa pinnoittamisessa. Putkisujutuksella on putkistolle ennustettavissa pitkä elinkaari, eikä vanhan putken kunto ole niin ratkaiseva seikka kuin pinnoittamisessa. Sujuttaminen edellyttää kuitenkin läpimitaltaan riittävän isoa putkea.

Sukittaminen

Sukittaminen tarkoittaa sitä, että vanhaan putkeen viedään lasikuitusukka, joka puristetaan vanhan putken, usein viemärin, seinämää vasten paineilman avulla. Vanha viemäri toimii siis muottina ja uusi sukitus vastaa kestoltaan ja rakenteeltaan pitkälti uutta. Sukittamisen etuja ovat vähäiset asumishaitat ja kustannukset. Lattioita ja vanhoja putkia ei tarvitse purkaa ja asumishaitta on noin viikon. Sukitus edellyttää alkuperäisiltä putkilta kohtuullisen hyvää kuntoa. Putkiston on kestettävä sukitusta edeltävä puhdistus ja huuhtelu. Sukittamisen tuotteet ja menetelmät ovat VTT srtifioimia, mutta sukituksen käyttöiästä ei ole vielä pitkän aikavälin tuloksia.

Putkitus

Putkitus eroaa pinnoittamisesta siltä osin, että pinnoiteainetta laitetaan useita kerroksia. Lopputuloksena syntyy itsekantava putki, joka ei ole enää riippuvainen vanhasta putkesta. Viemärin putkituksessa vanhat viemärit ruiskutetaan tai pinnoite harjataan sisältäpäin vanhan viemärin sisäpuolen ympärille. Pinnoitus ei sovellu pahasti syöpyneisiin putkistoihin.

Milloin putkiremontti on ajankohtainen?

Putkiremontti tulee kohdalle keskimäärin 50 vuoden välein. Isännöintiliiton teettämän putkiremonttibarometrin mukaan putkiremonttiin ryhtyvän talon keski-ikä on 50 vuotta. Putkien käyttöikä on kuitenkin yksilöllistä. Ei ole tavatonta, että putket kestävät 60 vuottakin. Käyttöikään vaikuttaa olennaisesti myös käyttötarkoitus. Esimerkiksi sairaalaan ja omakotitalon putkiston käyttö arjessa eroaa merkittävästi.

Putkiston kuntotutkimus antaa tärkeää tietoa putkiston kunnossa. Putkiston kuntotutkimuksen avulla voidaan ennakoida tulevan putkiremontin ajankohta.

Kun pohditaan putkiremontin ajankohtaa, tulee tarkkailla myös kiinteistön märkätiloja eli kylpyhuoneita ja wc:itä. Nykymääräysten mukaisen märkätilan tekninen käyttöikä on noin 25 – 30 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että kylpyhuoneremontti tulee useammin vastaan kuin putkiremontti. Lisäksi putkiremontin ajankohtaa ohjaa usein myös kiinteistön kylpyhuoneiden yleiskunto. Taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat mm. rakenteet, lattiakaivot ja vedeneristeet. Vedeneristeiden käyttöikä on lyhyempi kuin putkien. Vastuullinen taloyhtiö ennakoi tulevia korjaustarpeita ja ryhtyy kartoittamaan sekä kunnostamaan märkätiloja niiden lähestyessä käyttöikänsä loppua. Kun enemmistö kiinteistön kylpyhuoneista on käyttöikänsä päässä, kannattaa harkita putkiremontin käynnistämistä, vaikka putkilla olisikin vielä teknistä käyttöikää jäljellä. Näin vältytään kosteusvaurioilta.

Putkiremontti ja kustannukset

Paljonko putkiremontti maksaa? Keskimäärin putkiremontti maksaa Suomessa noin 1000€/neliö. Pääkaupunkiseudulla putkiremontin hinta on hieman korkeampi kuin muualla Suomessa. Putkiremontin hinta vaihtelee ja hintaan vaikuttaa materiaalit, remontin laajuus ja toteutustapa. Kuten yllä jo todettiinkin, niin putkiremontteja on monenlaisia. Termiä käytetään harhaanjohtavasti. Jos uusitaan vain käyttövesiputket ovat kustannukset huomattavasti pienemmät kuin tilanteessa, jossa saneerataan kiinteistön märkätilat, vesiputket, viemärit ja vaikkapa sähköt.

Vanhemmissa kiinteistöissä remontti voi tulla keskiarvoa kalliimmaksi, sillä rakennusajalle tyypilliset ratkaisuet eivät taivu yhtä hyvin nykyaikaisiin remontteihin. Myös pienten huoneistojen osuus kiinteistössä nostaa putkiremontin keskihintaa. Mitä suurempi on huoneistojen keskikoko – sitä edullisempi remontti on toteuttaa, koska märkätilojen suhde neliöihin on pienempi. Hintaa kasvattaa myös se, että kiinteistössä on kovin erilaisia pohjaratkaisuita, esimerkiksi märkätilat sijaitsevat eri paikoissa eri kerroksissa tai huoneistoissa.

Putkiremontin hinnan vertailu on haastavaa, sillä jokainen kiinteistö on yksilö ja jokainen kiinteistön omistaja tekee putkiremonttiin liittyvät päätöksensä itsenäisesti.

Putkiremontti ja asunnon hinta

Putkiremontin hinnan vaikutusta asunnon arvoon on tutkittu vielä melko vähäisesti. Natalia Nikola on tehnyt vuonna 2011 päättötyön Aalto yliopistoon aiheesta. Tulokset osoittavat, että asunnoista maksetaan liikaa ennen putkiremonttia ja putkiremontin aikana. Asuntojen hinnat alkavat laskea noin kuusi vuotta ennen putkiremonttia, mutta hinnan alennus ei ole riittävä, jotta se kattaisi tulevat remontin kustannusten arvon. Putkiremontoitu asunto on siis ylihintainen. Asunnon myynti ennen putkiremonttia on siis kannattavaa myyjälle. Putkiremontin jälkeen asunnon hinta nousee liian nopeasti ja siitä tulee liian kallis ostajalle.

Putkiremontin kesto

Putkiremontti kestää keskimäärin 9 – 12 viikkoa koko kiinteistössä. Huoneistokohtainen haitta-aika voi olla lyhyempikin, lyhimmillään kaksi viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että putkiremontti on kyseisen huoneiston osalta valmis, mutta jatkuu muualla kiinteistössä. Putkiremontin kestoon vaikuttaa korjausmenetelmä.

Leave a Reply