PTS on lyhenne sanoista pitkän tähtäimen suunnitelma. PTS -suunnitelmalla tarkoitetaan kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa. Kiinteistön ylläpito edellyttää kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa. Suunnitelman lähtökohtana ovat ajankohtaiset tiedot kiinteistön nykytilasta. Kiinteistön teknisen kunnon selvittäminen auttaa tuleviin kunnossapito- ja korjaustoimien varautumiseen. Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma syntyy usein kuntoarvion kylkiäisenä kiinteistön kunnossapitoon erikoistuneen asiantuntijan, kuntoarvioitsijan, toimesta.

Kuntoarvio on selvitys kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunnosta tulevien korjaustarpeiden ja kustannusten määrittämiseksi. Kuntoarvio tehdään kiinteistölle rakennustekniikan, LVIA- ja sähkötekniikan osalta. Arviointi perustuu pääosin aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja ainetta rikkomattomiin menetelmiin. Kunnossapitotarveselvitys sisältyy usein kuntoarvioon. Kunnossapitotarveselvitys eroaa PTS -suunnitelmasta siten, että kunnossapitotarveselvitys listaa tulevien remonttien ajankohdat, mutta ei kustannuksia. Suunnitelma taas sisältää ajankohtien lisäksi tulevien remonttien kustannusarvion. Digitaalinen PTS on aina ajan tasalla oleva kunnossapitosuunnitelma kiinteistölle.

Maallikolle terminologia vaikuttaa sekavalta. Tärkeää onkin keskittyä suunnitelman sisältöön eli ohjata kiinteistön omistajia suunnitelmalliseen kiinteistönhoitoon. PTS -ehdotus termiä käytetään, kun kiinteistölle on tehty kunnossapitosuunnitelmaehdotus. Hallitus tarkastaa tämän ehdotuksen ja esittää sen yhtiökokoukselle taloyhtiöissä. Vaikka omakotitalojen omistajilta ei edellytetä lain puolesta kunnossapitotarveselvitystä, on jonkilainen kunnossapitoselvitys hyvä laatia, jotta tulevat remontit eivät tule yllätyksenä.

PTS -suunnitelma ja taloyhtiö

Kunnossapidon pohjana on oikeat tiedot kiinteistön rakenteista, rakennusosista, järjestelmistä ja laitteista ja näiden teknisestä kunnosta. Kunnossapitosuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että korjaukset toteutetaan oikeassa järjestyksessä ja kiinteistön arvo ei pääse laskemaan. Suunnittelun avulla varmistetaan, että korjaushankkeet eivät toteudu päällekkäin ja asumiskustannukset eivät kasva kohtuuttomiksi.

Yhtiökokouksessa hyväksytty kunnossapitosuunnitelma muuttuu korjausohjelma ohjaa hallituksen ja isännöitsijän toimintaa. Hallitus ja isännöitsijä laativat suunnitelman remontin rahoittamiseksi. Tässä suunnitelmassa on määritelty jokaisen kunnossapito- ja korjaustoimen rahoitustapa, hoitovastike tai pääomavastike, sekä osakaskohtainen kustannus.

PTS suunnitelma auttaa taloyhtiötä budjetoimaan
Pitkän tähtäimen suunnitelma auttaa taloyhtiötä budjetoinnissa

Kunnossapitosuunnitelmassa esitetyt kustannusennusteet perustuvat laatimishetkellä vallitsevaan hintatasoon. Apuna hinnan määrittämisessä käytetään tietoa vastaavista kunnossapito- ja korjaustoimista ja hankkeen arvioidusta laajuudesta. Suunnitelmassa esitetyt hinta-arviot eivät ole sitovia. Kustannusarviot tarkentuvat myöhemmin, kun toimenpiteiden sisältö tarkentuu.

PTS -suunnitelman sisältö

Kunnossapitosuunnitelma koostuu kiinteistön perustiedoista, tehdyistä arvioista, tutkimuksista ja selvityksistä, toteutetuista merkittävistä korjaushankkeista ja kunnossapito- ja korjaustoimista vähintään seuraavalle viidelle vuodelle.

Kiinteistön perustietoja ovat rakennukset ja tontti, rakennustekniikka ja erilaiset järjestelmät ja laitteet, tilat ja niiden käyttötarkoitukset, peruskorjausten ajankohdat sekä tarvittavat mittatiedot, kuten pinta-ala, tilavuus, rakennusvuosi ja niin edelleen.

Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu riittävän tarkalla tasolla kiinteistön rakennusosien, rakenteiden, laitteiden ja järjestelmien tuleva remonttivuosi ja -kustannus. Kustannus on usein arvio, sillä todellinen kustannus selviää vasta, kun hankkeesta on tehty tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja mahdollinen urakoitsija on valittu.

PTS -suunnitelmassa esitetyt kustannusennusteet perustuvat laatimishetkellä vallitsevaan hintatasoon ja vastaaviin kunnossapito- ja korjaustoimiin. Kustannusennusteeseen vaikuttaa myös arvioidun hankkeen laajuus ja ajankohta (kiireellisyys). Suunnitelmassa esitetyt arviot eivät ole sitovia, vaan tarkentuvat myöhemmin, hankesuunnittelu, suunnittelu- tai tarjousvaiheessa.

Yleisiä kysymyksiä

Mitä tarkoittaa PTS suunnitelma?

Kiinteistön PTS on listaus kiinteistön tulevista remonteista ja remonttien kustannuksista.

Miten korjausohjelma liittyy kunnossapitosuunnitelmaan?

PTS -ehdotus muuttuu korjausohjelmaksi, kun PTS -suunnitelman korjaushankkeiden toimenpiteiden vaikutus on huomioitu asumiskustannuksiin valitulla aikavälillä.

Onko PTS pakollinen?

PTS ei ole pakollinen. Vapaamuotoinen listaus kiinteistön tulevista remonteista seuraavalle viidelle vuodelle on lakisääteinen. Käytännössä kunnossapitotarveselvitys on pakollinen, PTS ei ole. Selvityksen nimellä ei ole merkitystä, vaan laki edellyttää, että kiinteistön omistajilla on riittävä käsitys kiinteistön tulevista korjaustoimista.

Jäikö sinulle jotain kysyttävää? Kommentoi alle.

Leave a Reply